Poznańska Księgarnia Akademicka


KOTŁY FLUIDALNE TEORIA I PRAKTYKA

KOTŁY FLUIDALNE TEORIA I PRAKTYKA

ISBN: 978-83-7193-728-5
Autor: BIS Z.
Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 408

Promocja   

Cena: 63.00 31.50 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Piotrowo 3.

Spis treści
SPIS OZNACZEŃ
OD AUTORA
1. WPROWADZENIE
1.1. Czyste technologie węglowe
1.2. Współspalanie
2. FLUIDYZACJA MATERIAŁÓW SYPKICH
2.1. Skład ziarnowy materiału sypkiego
2.2. Parametry warstwy materiału sypkiego
2.3. Krytyczne prędkości fluidyzacji
2.4. Fluidyzacja pęcherzowa i fluidyzacja cyrkulacyjna
3. MODEL STRUKTURY WARSTWY FLUIDALNEJ
3.1. Sformułowanie probabilistycznego modelu struktury warstw fluidalnych
3.2. Diagnostyka stanu fluidyzacji
3.3. Matematyczny opis struktury warstwy fluidalnej
4. PROCESY WYMIANY PĘDU, CIEPŁA I EROZJA W UKŁADACH Z WARSTWĄ FLUIDALNĄ
4.1. Wzajemne oddziaływanie ziaren w CWF
4.2. Wymiana ciepła pomiędzy ziarnem węgla a strumieniem dwufazowym
4.2.1. Wymiana ciepła podczas bezpośredniego kontaktu ziaren materiału inertnego z powierzchnią ziarna węgla
4.2.2. Wymiana ciepła przez promieniowanie
4.2.3. Wymiana ciepła pomiędzy gazem i ziarnem węgla
4.2.4. Badania eksperymentalne
4.3. Wymiana ciepła pomiędzy warstwą fluidalną a powierzchnią wymiennika ciepła
4.3.1. Wymiana ciepła pomiędzy warstwą fluidalną a powierzchnią w niej zanurzoną
4.3.2. Wymiana ciepła w strefie nadwarstwowej warstwy pęcherzowej i w drugim ciągu kotła
4.3.3. Wymiana ciepła pomiędzy warstwą fluidalną a ścianką komory paleniskowej
4.4. Erozja ziaren węgla
4.4.1. Mechanizm erozji
4.4.2. Wyniki badań
4.4.3. Erozyjne zużycie porcji węgla
4.5. Erozja powierzchni ogrzewalnych
4.5.1. Mechanizm erozji
4.5.2. Analiza struktury przepływu ziaren w sąsiedztwie uskoku obmurza
4.5.3. Nowe propozycje zabezpieczeń antyerozyjnych
5. PROCESY ZACHODZĄCE W ZIARNIE WĘGLA PODCZAS JEGO NAGRZEWANIA W WARSTWIE FLUIDALNEJ
5.1. Analiza przebiegu zmian temperatury wewnątrz ziarna węgla w procesie jego nagrzewania
5.1.1. Matematyczny model nagrzewania ziarna węgla
5.2. Analiza procesu termicznego rozpadu ziaren węgla
5.2.1. Badania termicznego rozpadu ziaren węgla
5.3. Zjawiska towarzyszące procesom odgazowania węgla
6. MECHANIZM I KINETYKA SPALANIA ZIAREN WĘGLA W NIEIZOTERMICZNYM STRUMIENIU DWUFAZOWYM
6.1. Spalanie odosobnionego ziarna węgla
6.1.1. Spalanie odosobnionego ziarna węgla w strumieniu czystego powietrza
6.1.2. Spalanie odosobnionego ziarna węgla w strumieniu powietrza transportującego ziarna materiału inertnego
6.2. Spalanie pozostałości koksowej
6.2.1. Temperatura płonącego ziarna
6.2.2. Stanowisko badawcze i metodyka badań
6.3. Matematyczny model spalania ziaren węgla w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej
6.4. Niespalony węgiel w lotnym popiele
6.4.1. Skład chemiczny popiołów z kotłów fluidalnych
6.4.2. Metodyka oznaczania zawartości niespalonego węgla w popiele lotnym
7. ENERGETYCZNE KOTŁY FLUIDALNE
7.1. Zasady poprawnej pracy kotła cyrkulacyjnego
7.1.1. Ruszt
7.1.2. Rozkłady koncentracji, ciśnień i temperatur
7.1.3. Układ recyrkulacji materiału sypkiego
7.1.4. Mieszanie materiałów sypkich
7.2. Nowoczesne kotły fluidalne
8. WARUNKI SEPARACJI DROBNYCH ZIAREN W CYKLONACH O DUŻYCH ROZMIARACH
8.1. Zawirowany wspólny przepływ gazu i ziaren
8.2. Lokalna skuteczność separacji
8.3. Separacja w filtrze granulacyjnym
8.4. Przedziałowa skuteczność separacji cyklonu w warunkach wysokiego obciążenia masowego
8.5. Modyfikacja skuteczności separacji cyklonów w kotłach cyrkulacyjnych
8.6. Współpraca cyklonu i rury opadowej
8.7. Sedymentacja pyłu w grawitacyjnym przepływie w rurach pionowych
8.7.1. Zachowanie się ziaren materiału sypkiego i gazu podczas grawitacyjnego przepływu w rurach pionowych
8.7.2. Model przepływu
9. PODSTAWOWE OBLICZENIA CIEPLNO-PRZEPŁYWOWE KOMORY PALENISKOWEJ
9.1. Bilans cieplny warstwy fluidalnej
9.2. Bilans cieplny komory paleniskowej
9.3. Temperatura powietrza fluidyzującego
9.4. Kontrola temperatury warstwy
9.5. Obliczenia stechiometryczne
9.5.1. Ciepło spalania i wartość opałowa paliwa
9.5.2. Ciepło reakcji odsiarczania
9.5.3. Entalpia spalin
9.5.4. Straty cieplne i sprawność energetyczna kotła
9.5.5. Zużycie paliwa
10. SKŁAD ZIARNOWY MATERIAŁU SYPKIEGO TWORZĄCEGO WARSTWĘ FLUIDALNĄ
10.1. Analiza rozkładów ziarnowych popiołów pochodzących ze spalania wybranych polskich węgli energetycznych
10.1.1. Badania składu granulometrycznego popiołów powstających ze spalania wybranych polskich węgli energetycznych
10.1.2. Wyniki analiz ziarnowych węgla i popiołu
10.2. Bilans populacji wieloskładnikowej mieszaniny
10.2.1. Ogólne pojęcie bilansu populacji
10.2.2. Topologia kotła z cyrkulacyjną warstwą fluidalną
10.2.3. Zestawienie najważniejszych zależności opisujących podstawowe procesy zachodzące w kotle cyrkulacyjnym, wykorzystanych w bilansie populacji
10.3. Rozwiązania bilansu populacji dla kotłów fluidalnych
10.3.1. Numeryczne obliczenia podstawowych wielkości charakteryzujących pracę kotła opalanego węglem brunatnym
10.3.2. Numeryczne obliczenia podstawowych wielkości charakteryzujących pracę kotła opalanego węglem kamiennym
10.3.3. Podstawowe obliczenia cieplno-przepływowe kotła fluidalnego z warstwą pęcherzową
10.4. Skład ziarnowy niespalonego węgla w lotnym popiele
11. EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH
11.1. Konwersja siarki zawartej w paliwie
11.2. Sucha metoda odsiarczania realizowana w paleniskach kotłów fluidalnych
11.3. Podstawowe aspekty procesu wiązania związków siarki przez sorbenty wapniowe
11.4. Alternatywne sorbenty dla suchych metod odsiarczania spalin
11.4.1. Mechaniczna aktywacja sorbentów
11.4.2. Siarczanowanie mieszanek popiołu lotnego i kamienia wapiennego poddanych aktywacji mechanicznej
11.5. Mechanizm tworzenia się NOx w kotle cyrkulacyjnym
11.5.1. Tworzenie NOx podczas spalania pozostałości koksowej
11.6. Wpływ koncentracji materiału sypkiego na rozkład temperatury w komorze paleniskowej kotła z cyrkulacyjną warstwą fluidalną
11.6.1. Bilans cieplny komory paleniskowej
11.6.2. Rozkłady temperatury w komorze paleniskowej kotła cyrkulacyjnego
11.6.3. Konwersja azotu paliwowego do NOx
12. KOROZJA I ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI OGRZEWALNYCH
12.1. Procesy niszczenia powierzchni ogrzewalnych
12.1.1. Tworzenie się osadów na powierzchniach ogrzewalnych kotłów
12.1.2. Wpływ rodzaju spalanego paliwa na tworzenie się osadów
12.2. Korozja
12.3. Mechanizm korozji
12.3.1. Mechanizm korozji w obecności przegrzanej pary wodnej
12.3.2. Mechanizm korozji siarczanowo-siarczkowej
12.3.3. Mechanizm korozji chlorkowej
12.4. Wpływ procesów korozji na strukturę materiału
12.5. Metody ograniczenia zjawisk korozyjnych
LITERATURA

Zobacz także:

WPROWADZENIE DO OPTYMALIZACJI
WPROWADZENIE DO OPTYMALIZACJI


JAK KORZYSTAĆ Z PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA

PORADNIK NARZĘDZIOWCA
PORADNIK NARZĘDZIOWCA

NADZOROWANIE PROCESÓW DYNAMICZNYCH W UKŁADACH MECHANICZNYCH
NADZOROWANIE PROCESÓW DYNAMICZNYCH W UKŁADACH MECHANICZNYCH

WPROWADZENIE DO TEORII FAL NAPRĘŻEŃ I DEFORMACJI W ZASTOSOWANIACH TECH.
WPROWADZENIE DO TEORII FAL NAPRĘŻEŃ I DEFORMACJI W ZASTOSOWANIACH TECH.

WPROWADZENIE DO HYDROMETALURGII I BIOMETALURGII METALI NIEŻELAZNYCH
WPROWADZENIE DO HYDROMETALURGII I BIOMETALURGII METALI NIEŻELAZNYCH

SPAWALNICTWO ĆWICZENIA LABORATORYJNE
SPAWALNICTWO ĆWICZENIA LABORATORYJNE

SIECI I INSTALACJE GAZOWE
SIECI I INSTALACJE GAZOWE


WYTWARZANIE I ZASTOSOWANIE ROZPYLONEJ CIECZY

Zaloguj się do sklepu
E-mail:
Hasło:
 

Nie masz jeszcze konta?
Możesz je założyć tutaj.

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj.

Wartość koszyka:
0 złNewsletter
E-mail:
Zapisz Wypisz
Blioteka Logistyka
Nowości
Promocje
Tania książka