mechanika
EKSPERYMENTY W TECHNICE CIEPLNEJ

EKSPERYMENTY W TECHNICE CIEPLNEJ

ISBN: 83-7775-446-7
Autor: OLEŚKOWICZ-POPIEL CZ
Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 146


Cena: 56.00 zł

Jest to drugie wydanie skryptu przeznaczonego głównie dla studentów inżynierii środowiska i energetyki cieplnej, który jednak może być również przydatny pracownikom przemysłowych laboratoriów badawczych z zakresu techniki cieplnej. Tematami zamieszczonych w nim ćwiczeń laboratoryjnych są najważniejsze zagadnienia z tej dziedziny: (1) pomiar ciśnienia, (2) pomiar temperatury, (3) ciepło spalania paliw stałych, (4) ciepło spalania paliw gazowych, (5) analiza spalin aparatem Orsata, (6) wyznaczanie ciepła właściwego gazów, (7) wyznaczanie wykładnika adiabaty powietrza. W bieżącym wydaniu autorzy dodali dwa nowe rozdziały: (8) „Pomiar stopnia suchości pary wodnej” oraz (9) „Badanie sprężarkowej pompy ciepła typu woda–powietrze”. Każdy rozdział zawiera podstawy teoretyczne zagadnienia, opis badań doświadczalnych oraz wykaz publikacji związanych z danym tematem.

Adres tej strony: https://www.politechnik.poznan.pls/s,details,uid,pp0125.html
© by www.politechnik.poznan.pl 2006, Poznańska Księgarnia Akademicka