Poznańska Księgarnia Akademicka


METODA OBLICZEŃ WYMIENNIKÓW CIEPŁA Z PIONOWĄ WĘŻOWNICĄ

METODA OBLICZEŃ WYMIENNIKÓW CIEPŁA Z PIONOWĄ WĘŻOWNICĄ

ISBN: 978-83-7775-323-1
Autor: URBANOWICZ A.
Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 123

Cena: 34.50 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Piotrowo 3.

Spis treści:

Wykaz ważniejszych oznaczeń.........................................................................................5
1. Wprowadzenie..............................................................................................................9
2. Geometria wężownicy i zadanie optymalizacyjne......................................................15
3. Przegląd literatury.......................................................................................................17
4. Jakościowy opis zjawisk cieplno-przepływowych wewnątrz wężownicy i w jej otoczeniu....21
4.1. Przepływ wtórny................................................................................................21
4.2. Mechanizmy wymiany ciepła.............................................................................23
5. Przegląd i wybór zależności na liczby kryterialne i współczynniki tarcia.................25
5.1. Krytyczna liczba Reynoldsa...............................................................................25
5.2. Równania opisujące przejmowanie ciepła wewnątrz wężownicy......................28
5.3. Równania opisujące stratę ciśnienia...................................................................32
5.4. Wybór zależności na liczbę Nusselta i współczynnik tarcia...............................36
5.5. Równania opisujące przejmowanie ciepła na zewnątrz wężownicy...................38
6. Badania doświadczalne konwekcji ciepła na zewnątrz wężownicy............................41
6.1. Podstawy teoretyczne metody badawczej..........................................................41
6.2. Parametry geometryczne i fizyczne badanych wężownic (alfakalorymetrów)... 43
6.3. Przyrządy pomiarowe i ich dokładność..............................................................45
6.4. Opis stanowiska badawczego.............................................................................46
6.5. Przygotowanie wężownic do badań...................................................................49
6.6. Kalibracja układu pomiarowego.........................................................................50
6.7. Przebieg badań doświadczalnych.......................................................................51
6.8. Wyniki pomiarów...............................................................................................51
6.9. Wyznaczenie współczynnika przejmowania ciepła metodą stanu
uporządkowanego.............................................................................................54
6.10. Porównanie wyników badań doświadczalnych z danymi literaturowymi.......55
6.11. Obliczenia niepewności wyników i podsumowanie badań doświadczalnych 57
7. Równania zastosowane w modelach obliczeniowych.................................................61
7.1. Parametry geometryczne wężownicy i zbiornika oraz zakresy zmienności
podstawowych wielkości..................................................................................61
7.2. Równania bilansu ciepła.....................................................................................63
7.2.1. Model I - wężownica zanurzona w ośrodku o nieograniczonej pojemności cieplnej...................................................................................63
7.2.2. Model II - wężownica zanurzona w zbiorniku wypełnionym cieczą......67
8. Algorytmy obliczeniowe i programy komputerowe....................................................81
8.1. Algorytmy obliczeń cieplno-przepływowych.....................................................81
8.1.1. Wstęp.......................................................................................................81
8.1.2. Algorytm dla modelu 1.............................................................................81
8.1.3. Algorytm dla modelu II...........................................................................82
8.2. Uwagi do bloków sprawdzających.....................................................................86
9. Weryfikacja poprawności działania programów komputerowych.............................93
9.1. Dane do obliczeń................................................................................................93
9.2. Metoda i zakres obliczeń sprawdzających..........................................................95
9.3. Wyniki obliczeń sprawdzających i ich analiza...................................................96
9.3.1. Model 1....................................................................................................96
9.3.2. Modelll.................................................................................................104
9.4. Podsumowanie.................................................................................................114
10. Zakończenie............................................................................................................115
Literatura.......................................................................................................................117
Abstract.........................................................................................................................123

Zobacz także:

DRGANIA MECHANICZNE ROZWIĄZYWANIE ZAGADNIEŃ Z MATHCADEM
DRGANIA MECHANICZNE ROZWIĄZYWANIE ZAGADNIEŃ Z MATHCADEM


OPTYMALNE PROJEKTOWANIE BELEK CIENKOŚCIENNYCH WALCOWANYCH NA

PRZYRZĄDY I INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE
PRZYRZĄDY I INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE


HYDRAULIKA Z ELEMENTAMI HYDROLOGII

WYBRANE ALGORYTMY ROZWIĄZYWANIA ZAGADNIEŃ ODWROTNYCH
WYBRANE ALGORYTMY ROZWIĄZYWANIA ZAGADNIEŃ ODWROTNYCH

OPTYMALIZACJA PRACY AUTOMATYCZNYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH O MAŁEJ MOCY
OPTYMALIZACJA PRACY AUTOMATYCZNYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH O MAŁEJ MOCY

ZADANIA Z MECHANIKI OGÓLNEJ CZ.3 DYNAMIKA
ZADANIA Z MECHANIKI OGÓLNEJ CZ.3 DYNAMIKA

MECHANIKA CIAŁA STAŁEGO W UJĘCIU KOMPUTEROWYM WYBRANE ZAGADNIENIA
MECHANIKA CIAŁA STAŁEGO W UJĘCIU KOMPUTEROWYM WYBRANE ZAGADNIENIA


HYDRAULIKA Z ELEMENTAMI HYDROLOGII

Zaloguj się do sklepu
E-mail:
Hasło:
 

Nie masz jeszcze konta?
Możesz je założyć tutaj.

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj.

Wartość koszyka:
0 złNewsletter
E-mail:
Zapisz Wypisz
Biblioteka Logistyka
Nowości
Tania książka